الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

Gram-negative rods
http://www.buddycom.com/bacteria/gnr/acinetc1259th.jpg

Acinetobacter baumannii

شبكة الابداع الطبية - Gram-negative r Obrazek

Brucella sp.

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/oct04/k11505-1i.jpg

Campylobacter sp
Haemophilus influenzae

http://www.countypathology.co.uk/News/files/page3_blog_entry6_1.gif

Helicobacter pyloriLegionella pneumophila

http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain/Website/lectures/lecture/image/donobod.gif

Klebsiella granulomatis

http://www.buddycom.com/bacteria/gnr/cit2div2_5.jpg

Citrobacter sp.


http://www.buddycom.com/bacteria/gnr/entcloacae2_5.jpg


Enterobacter sp

http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain/Website/ecgm.jpg

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae


شبكة الابداع الطبية - Gram-negative r Proteu11


Proteus sp

Salmonella typhi organism

Salmonella typhi

http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/2/29/Shigella_stool.jpg/180px-Shigella_stool.jpg

Shigella sp.


http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain/Website/lectures/lecture/image/plagbug1.jpg

Yersinia pestis

http://www.pharmaceutical-technology.com/projects/sbl_vaccin/images/sbl4.jpgVibrio choleraehttp://www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/bul122/scan12.gif

Acinetobacter sp.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Pseudomonas_aeruginosa_Gram.jpg


Pseudomonas aeruginosa

http://borg.med.ecu.edu/~webpage/scan21.jpg

Bacteroides fragilis